"ข้าว" ซึ่งอยู่ในตระกูล Oryza นั้น แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ ตามลักษณะการเกิดขึ้นเป็นอยู่ คือ ข้าวปลูก (Cultivated Rice) เกิดขึ้นเป็นอยู่โดยการปลูกของมนุษย์ กับข้าวป่า (Wild Rice) เกิดขึ้นเป็นอยู่โดยธรรมชาติ และพบได้ทั่วไปในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์
 
     ข้าวปลูก ((Cultivated Rice) แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด ตามสถานที่เพาะปลูก คือ Oryza Graberrima นิยมปลูกในทวีปเอเชียแอฟริกาฝั่งตะวันตก กับ Oryza sativa นิยมปลูกในทวีปต่างๆ ทั่วโลก ข้าว Oryza sativa นี้แบ่งออกเป็น ๓ ชนิด ได้แก่ ข้าวเมล็ดป้อม (Japanica) นิยมปลูกในเขตหนาว เช่น ประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลี สหรัฐอเมริกา ข้าวเมล็ดยาว (Indica) นิยมปลูกในเขตร้อน เช่น ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย ลาว เวียดนาม อีกชนิดหนึ่งคือ ข้าวชวา (Japanica) นิยมปลูกเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น สำหรับคนส่วนใหญ่ของทวีปเอเชียนั้น นิยมปลูกและบริโภคข้าวตระกูล Oryza Sativa มาแต่โบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวเมล็ดยาว (Indica) ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ชนิด ได้แก่ ข้าวเหนียวและข้าวจ้าวนั้น นอกจากเป็นพืชอาหารหลักแล้ว ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของคนไทย
 
     บางท่านอาจสงสัยว่ารู้ได้อย่างไรว่าข้าวบริโภคได้ หรือทำไมจึงเลือกบริโภคข้าว และมนุษย์รู้จักบริโภคข้าวตั้งแต่เมื่อไหร่ จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถตอบคำถามหรือมีหลักฐานชัดเจนปรากฏ แต่มีหลักฐานบางอย่างที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีและภาพวาดโบราณที่ผนังถ้ำ ตลอดจนถึงร่องรอยต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่ค้นพบในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ภาพไถในประเทศอียิปต์และเมโสโปเตเบียสมัยโบราณ ร่องรอยการบริโภคข้าวและปลูกข้าวในวัฒนธรรมยางเจาลุ่มแม่น้ำเหลืองในวัฒนธรรมลุงซาน ประเทศจีน และในวัฒนธรรมฮัวบิเนียน ประเทศเวียดนาม ภาพคนกับข้าวและความยที่ผาหมอนน้อย (อุบลราชธานี) โบรารณคดีจากการขุดค้นบริเวณบ้านเชียง (อุดรธานี) แกลบข้าวใบเศษ เครื่องปั้นดินเผาใต้หลุมฝังศพ ที่ขุดพบได้ที่โนนนกทา (ขอนแก่น) ในประเทศไทยเป็นต้น ซึ่งหลักฐานเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นแต่เพียงว่า "คนเอเชียชาติต่างๆ รู้จักปลูกข้าวและบริโภคข้าวเป็นอาหารมานานแล้วเท่านั้น หาได้บ่งบอกถึงหลักฐานที่่ชัดเจนไม่ จนปัจจุบันได้ให้คำตอบเหล่านี้ไว้เรียบร้อยแล้ว และได้ถือปฏิบัติตามความรู้ดังกล่าวนั้นสืบมาอย่างเคร่งครัด เช่น ตำนานเกี่ยวกับข้าวของคนไทย ได้ให้คำตอบว่า "ผู้ที่รู้จักบริโภคข้าวเป็นคนแรกคือพระฤาษีโดยเมื่อพระฤาษีพบข้าวที่งอกขึ้นในป่าใกล้ที่อาศัย เห็นมีลักษณะแปลกจากหญ้าชนิดอื่นๆ จึงเฝ้าสังเกตจนข้าวนั้นออกรวงเป็นเมล็ด สวยงาม มีกลิ่นหอม พระฤาษีเกิดความอยากรู้ว่า เมล็ดข้าวจะบริโภคได้หรือไม่ จึงได้ตั้งสมมุติฐานตามประสบการณ์ว่า "เมล็ดพืชใดก็ตามที่นกกินได้ มนุษย์ย่อมบริโภคได้" จากนั้นจึงเฝ้ามอง เห็นนกมาเก็บกิน พระฤาษีจึงทดลองเก็บมากินบ้าง ผลจากการทดลองพบว่า "มนุษย์สามารถบริโภคเมล็ดข้าวเป็นอาหารได้ โดยไม่เป็นพิษแต่อย่างใด" พระฤาษีจึงเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวแก่มนุษย์ มนุษย์จึงได้รู้จักบริโภคข้าวเป็นหลักสืบมาถึงปัจจุบัน ตำนานได้ระบุว่า การค้นพบเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในป่าหิมพานต์ยุคก่อนที่พระพุทธเจ้าพระองค์แรกในภัทรกัปนี้มาตรัสรู้ (ซึ่งคำนวณตามตำนานดังกล่าวแล้วมีอายุไม่น้อยกว่า 4 แสนปี) องค์ความรู้พื้นบ้านเกี่ยวกับข้าวในทำนองเดียวกันนี้ นอกจากปรากฏในสังคมชาวเอเชียทุกชาติ

edit @ 23 Jan 2012 07:32:27 by คนพเนจร

edit @ 23 Jan 2012 08:03:54 by คนพเนจร

edit @ 23 Jan 2012 08:10:20 by คนพเนจร

Comment

Comment:

Tweet

Amazing! You know I love your blog!!!

#6 By chaussures ugg homme (219.136.102.20) on 2013-10-22 01:39

kxitotcybz http://www.gy7c75c62k5ox9p7qxcv9d83089hi76bs.org/
<a href="http://www.gy7c75c62k5ox9p7qxcv9d83089hi76bs.org/">akxitotcybz</a>
ukxitotcybz

#5 By kxitotcybz (220.141.131.34) on 2013-09-27 08:02

index/topic/id/

#4 By hsv trikot kids (14.150.73.230) on 2013-09-27 07:56

I really enjoy the blog.Much thanks again. Great.

#3 By maillot foot suede (202.105.60.107) on 2013-08-25 06:26

There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made sure nice points in options also.

#2 By chicago bulls snapback hats new era (103.7.57.18|46.105.100.95) on 2013-01-04 11:24

สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่แวะไปที่บล็อกนะคะ

บล็อกของคุณเรื่องราวมีสาระดีมากเลยค่ะ แต่ตัวหนังสือติดกันเป็นพรืด ทำให้อ่านยากไปหน่อยค่ะ

#1 By LhinKo^_^ on 2012-01-22 17:06