"ข้าว" คงไม่มีใครปฏิเสธล้ว่าไม่รู้จัก โดยเฉพาะคนไทยเพราะเรารับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก และในอดีตมีเรื่องราวกล่าวขานถึงข้าวกันมากมาย เพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ได้สืบทอดกันมาให้กับคนรุ่นหลัง จะสังเกตว่าประเพณีและวัฒนธรรมในการทำนาหรือแม้กระทั่งออกมาเป็นเม็ดข้าวให้บริโภคกัน แลัวยังมีการสอดแทรกเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจให้รู้ถึงคุณค่าของข้าวกันมากขึ้น แต่ในปัจจุบันเรื่องราวเหล่านั้นนับวันยิ่งถูกลบเลือนหายไปจากสังคมไทยไม่มีวันกลับมา
      อย่างไรก็ตามจะสังเกตเห็นได้ว่า ถ้ามีการพูดถึงบ่อยๆ คนมักจะไม่ลืมและมีความสำคัญอย่างสม่ำเสมอ พูดทีไรก็มีค่าหรือดังทุกครั้ง แต่ทำไม "ข้าว" ซึ่งทุกคนกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง กลับไม่มีใครพูดถึงกันเลย รู้อยู่แต่งเพียงว่า ข้าวคืออาหารที่จำเป็นในการดำรงชีวิต แต่ไม่รู้ว่ากว่าจะมาเป็นข้าวให้เราได้รับประทานกันมากได้อย่างไรหรือมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน เพราะบางคนจะคิดแค่ว่ามีเงินก็ซื้อข้าวได้แล้ว ไม่ต้องเก็บไปคิดอะไรมากมาย ซึ่งจริงๆ แล้วถ้าคิดแบบคนรุ่นใหม่ก็น่าจะได้ แต่ถ้าคนรุ่นใหม่ได้รู้อะไรลึกซึ้งถึงแก่นที่มาก็ถือว่านั่นคือประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับ
 
     ถ้าเราคิดย้อนกลับไป ความจริงข้าวก็คือสมุนไพรชนิดหนึ่ง ซึ่งคนเรารับประทานมานาน และมีประโยชน์มากมายมหาศาล แต่ไม่เคยได้อ่านหรือรู้ถึงที่มาของข้าวมาก่อน
     จากวัฒนธรรมไทยในนาข้าวสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร
      ภาพจินตนาการถึงท้องไร่ท้องนาในอดีต เป็นภาพที่บ่งบอกชัดเจนถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่คนในสมัยนั้น และเป็นสิ่งที่ทุกคนได้รับรู้กลิ่นอายของชีวิตที่เกื้อกูลกัน ไม่ว่าจะเป็น วัว ควาย ถือว่าชีวิตเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัวไทยในอดีตทั้งสิ้น ต่อมาเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป แน่นอนทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนตาม จากยุควัฒนธรรมกลับกลายมาเป็นยุคข้อมูลข่าวสารตามกระบวนการโลกาภิวัฒน์ (Giobalization) ซึ่งครอบครองโลกปัจจุบันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะแม้แต่ความเชื่อที่เคยมีมาแต่อดีต ถือว่าเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมา ก็มักจะไม่มีคนเชื่อ นอกเสียแต่พิสูจน์ได้เท่านั้น ฉะนั้นบางอย่างจะเห็นได้ว่า มีผลแต่ไม่มีเหตุอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ ก็มีผู้รู้หรือนักวิชาการหลายท่านที่มีแนวคิดร่วมสมัยได้ออกมาให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมปัจจุบันว่า การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาเป็นสิ่งที่ดีควรจะทำอย่างยิ่ง แต่บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ไม่ควรละทิ้้งวัฒนธรรมหรือ รากเหง้าของแนวคิดเดิม เพราะทุกอย่างในโลกนี้มีที่มา อาทิ วัฒนธรรมข้าวซึ่งเดิมเป็นสังคมกสิกรรมต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมยุคข้อมูลข่าวสารหรือสังคมอุตสาหกรรม จากจุดหักเหนี้เองที่บางครั้งทำให้ลืมวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเดิมๆ ไป ทำให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นมีการปรับตัวเข้าหาสิ่งเหล่านั้นยาก เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปจึงทำให้มีปัญหาตามมาในภายหลังดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นต้น
     อาจารย์เอี่ยม ทองดี ได้กล่าวไว้ในหนังสือ "ข้าววัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง" ว่า "ข้าว" เป็นเช่นเดียวกับ "อากาศ" ที่คนเราหายใจ คือ แม้ว่าจะเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดของชีวิต เป็นสิ่งที่ชีวิตขาดไม่ได้แต่ดูเหมือนว่าคนเรารู้เรื่องราวของข้าวและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าวน้อยกว่าเรื่องราวดารานักร้องต่างประเทศบางคน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลข่าวสารเรื่องข้าวและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าวที่ไม่ค่อยปรากฏทางสื่อมวลชน สิ่งตีพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ให้ประชาชนได้มีโอกาสเห็นหรือเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ เรื่องราวของข้าวจึงอาภัพยิ่งกว่าข่าวทั่วไปในทุกยุคทุกสมัย
    "ข้าว" เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในตระกูล Oryza ในวงศ์ Gramineae ซึ่งพืชในวงศ์นี้มีหลายตระกูล เช่น ตระกูล Tritichineae ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวไรน์ ข้าวบาร์เลย์ เป็นต้น ตระกูล Aveneae ได้แก่ ข้าวโอ๊ต ตระกูล Tripsaceae ได้แก่ ข้าวโพด พืชประเภทต่างๆ ในวงศ์ Gramineae ดังกล่าวนี้ คือ พืชอาหารหลักที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบัน

edit @ 18 Jan 2012 08:22:20 by คนพเนจร

Comment

Comment:

Tweet

Wood peanuts in addition to girl peas are generally included to candy together with bowls or simply swallowed right out of the carrier.
lavenderhousebb.com/node/2 http://www.lavenderhousebb.com/node/2

#31 By lavenderhousebb.com/node/2 (198.98.109.73) on 2013-11-11 22:53

Also, he revealed to news flash groups Thursday which usually Abdullah had been "far ahead" by two of your place's 4 states..
www.csuzetas.com http://www.csuzetas.com

#30 By www.csuzetas.com (23.244.230.113) on 2013-11-07 15:54

Egyptian reps did not intervene subsequent {morning|early morning|morning hours|day|a .
celine bags sale http://www.curiousitivity.com

#29 By celine bags sale (198.50.176.165) on 2013-10-24 07:37

You won't actually comprehend information on how very close no cost airline Basket in the Outstanding Gorge should be to Nevada.
Moncler jacket http://www.monclerjacketcoats.us

#28 By Moncler jacket (142.4.201.113) on 2013-10-19 04:31

And today, your complicated amount.
Moncler pas cher http://monclersell.geardos.net

#27 By Moncler pas cher (117.26.253.195) on 2013-10-19 00:40

This can be done from possessing childbirth all over a bust through each arm and also simply by using a safe and sound newborn company.
hermessac.geardos.net http://hermessac.geardos.net

#26 By hermessac.geardos.net (27.159.209.56) on 2013-10-17 13:18

Worry involving PitchesPitchers frequently have among some and also several distinctive pitches on their arsenals.
beats by dre pas cher http://drdrebeats.geardos.net

#25 By beats by dre pas cher (198.50.176.167) on 2013-10-16 13:29

ExfoliationRazor bangs traditionally fix by themselves any time you provide your complexion together with tiny holes time for you to restore.
Chanel Handbags Outlet http://www.comebell.com/chanel-shoulder-bags-c-12.html

#24 By Chanel Handbags Outlet (198.50.176.163) on 2013-10-16 02:25

As a team, both of those pop and then son joined their own experience in, and fervour just for, the game which has a amazing page layout.
celinebagsale.2257support.com http://celinebagsale.2257support.com

#23 By celinebagsale.2257support.com (120.43.22.176) on 2013-10-12 03:06

Hors d'oeuvers, soups and even preparing salads, meats, plus sides from the the evening meal plan.
belstaff.geardos.net http://belstaff.geardos.net

#22 By belstaff.geardos.net (27.159.193.57) on 2013-10-03 09:27

/*.html?view=

#21 By louis vuitton tambour gmt (14.150.73.230) on 2013-09-27 02:57

It was subsequently raw but yet fulfilling at the same time..
륤????ȥѥ http://lvbagjapon.alrasidalarabi.com

#20 By 륤????ȥѥ (27.159.199.46) on 2013-09-20 17:04

In the afternoon meal, make an effort 2 cups of veggie chili with a 2oz.
Pas cher Celine http://celine.geardos.net

#19 By Pas cher Celine (27.159.204.115) on 2013-09-13 12:38

Postmarketing experiences need famous below severe psychiatrictype signs linked with Provigil: mania using episodes of despair, delusions, hallucinations plus suicidal behaviors..
Celine Bags Outlet http://www.alrasidalarabi.com

#18 By Celine Bags Outlet (27.159.204.115) on 2013-09-11 02:57

Recruiting: This is actually the making action where the business is shown to people along with the correct contenders become drawn to the effort.
Karen Millen http://karenmillen.2257support.com

#17 By Karen Millen (27.159.253.154) on 2013-09-02 04:41

To ensure that your personal Gastrointestinal diet for weight-loss is good, decide on a balanced diet utilizing nutrientdense food products..
www.lpwwa.org/chanels.php http://www.lpwwa.org/chanels.php

#16 By www.lpwwa.org/chanels.php (64.120.63.210) on 2013-08-28 21:16

Get money Towards Recycling Printer Cartridges For Business office Resource
gucci soldes http://guccisoldes.2257support.com

#15 By gucci soldes (142.54.185.226) on 2013-08-25 20:34

Several mothers and most experts recommend that you hesitate, if you possibly could, right until your baby might be 4-6 times out of date before you get back to get the job done, for a number of good reasons.
Chanel Bags Outlet http://specialschanelsale.polygraphusa.com

#14 By Chanel Bags Outlet (142.54.185.226) on 2013-08-24 12:10

Ill apply this idea It can be fun!

#13 By maillot USA 2013 (219.136.102.37) on 2013-08-24 05:12

Abilities your internet site tunnel structure, store size from 13 long, indicative trim regarding set up and additionally defense, and also a twoway data using tote. <a href="http://www.g-o-w-a.com/page14.php" title="www.g-o-w-a.com/page14.php">www.g-o-w-a.com/page14.php</a>

#12 By www.g-o-w-a.com/page14.php (::|27.159.204.27) on 2013-08-20 12:59

PacMan Marketplace 4 will be placed Orite for the whole family by way of ESRB. <a href="http://www.gilldem.com/mulberrystore.php" title="www.gilldem.com/mulberrystore.php">www.gilldem.com/mulberrystore.php</a>

#11 By www.gilldem.com/mulberrystore.php (27.159.209.155) on 2013-08-17 06:06

The quantity of facts many of our thought process functions per day might be astounding. <a href="http://www.g-o-w-a.com/ini.php" title="www.g-o-w-a.com/ini.php">www.g-o-w-a.com/ini.php</a>

#10 By http://www.g-o-w-a.com/ini.php (137.175.68.213) on 2013-08-05 06:24

Even though inside of usual bearable confines, even 31 milligram of niacin daily could cause flushed body evidently, biceps and then pecs using some customers. Belstaff Jackets Outlet http://www.g-o-w-a.com/indexs.php

#9 By http://www.g-o-w-a.com/indexs.php (120.37.225.21) on 2013-08-04 15:39

Nonetheless, numerous consider that precisely what may make the coastal so wonderful and engaging. Handbag Mulberry http://www.avg.sg/mulberrydream.asp

#8 By http://www.avg.sg/mulberrydream.asp (137.175.68.213) on 2013-08-02 21:36

The seasons work because of July 3 so that you can April Twenty-eight and the stop on the job Morning up to the point Dec 28. www.geoservsolutions.com/links.php http://www.geoservsolutions.com/links.php

#7 By http://www.geoservsolutions.com/links.php (27.159.254.251) on 2013-08-01 03:47

Think a friend or relative as well as a collection of a persons standing outside of a real live theatre together with protesting names like Battleship.

#6 By http://ow.ly/mGeDp (27.153.231.139) on 2013-07-21 01:06

It is possible to boost up your expectations plus desire by being hunting for mental distortions and then substandard planning determined by history happenings. <a href="http://www.goinfencing.com/louisvuittonshop.php" title="www.goinfencing.com/louisvuittonshop.php">www.goinfencing.com/louisvuittonshop.php</a>

#5 By www.goinfencing.com/louisvuittonshop.php (103.7.57.18|222.77.218.79) on 2013-07-10 00:59

Your woman positively this MVP, with regards to I nervous. <a href="http://walletlouisvuitton.freevar.com" title="louis vuitton outlet">louis vuitton outlet</a>

#4 By louis vuitton outlet (103.7.57.18|27.159.203.65) on 2013-06-09 23:03

Most of client utilize the fitness without charge. <a href="http://louisvuittonsale4.freevar.com" title="louis vuitton glasses">louis vuitton glasses</a>

#3 By louis vuitton glasses (103.7.57.18|27.153.228.128) on 2013-06-05 02:39

com|Facebook|Metacafe|Vimeo|Dailymotion|You tube|Video hosting sites|Myspace|Digg|Bebo} high profile is perhaps for sale. <a href="http://celinesale.michaelkorscom.us" title="Celine Bag UK">Celine Bag UK</a>

#2 By Celine Bag UK (103.7.57.18|192.74.252.2) on 2013-05-25 16:49

So it could certainly credit score a fabulous positions touchdown and execute a really cool close zoom flow. <a href="http://michaelkorsomnon.webs.com" title="Michael Kors Purses">Michael Kors Purses</a>

#1 By Michael Kors Purses (103.7.57.18|192.74.252.1) on 2013-05-13 16:28