แกงกระด้าง

posted on 26 Dec 2011 05:25 by thaibloggold in Food
 

แกงกระด้าง 

 
 
            แกงกระด้าง บ้างเรียกว่า แกงหมูกระด้าง แกงหมูหนาว นิยมใช้ขาหมูทำ เพราะเป็นส่วนที่มีเอ็นมาก เป็นส่วนที่ทำให้แกงข้น เกาะตัว หรือกระด้างง่าย แต่ปัจจุบันมีการเติมผงวุ้นเย็น เพื่อช่วยให้แกงกระด้างได้ดีและเร็วขึ้น แกงกระด้างมี 2 สูตร คือแบบเชียงใหม่ และแบบเชียงราย สำหรับแกงกระด้างแบบเชียงรายจะใส่เครื่องแกงลงไปขณะต้มขาหมู และจะมีสีส้มจากพริกแห้ง (รัตนา พรหมพิชัย, 2542, 475; ดีกิจ กัณทะกาลังค์, 2550, สัมภาษณ์)
 
 
1. ขาหมู 300 กรัม
2. กระเทียม 20 กลีบ
3. พริกไทย 1/2 ช้อนโต๊ะ
4. รากผักชี 3 ราก
5. ผักชี 1 ช้อนโต๊ะ
6. ต้นหอม 1 ช้อนโต๊ะ
7. เกลือ 1/2 ช้อนชา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3

4
 

             5 
  
1. ล้างขาหมูให้สะอาด เลาะเอากระดูกออก หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
2. นำขาหมูที่หั่นแล้วไปต้ม เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง
3. โขลกกระเทียม พริกไทย และรากผักชี รวมกันให้ละเอียด
4. ใส่ส่วนผสมที่โขลกลงในหม้อต้มขาหมู ตามด้วยเกลือ ต้มต่อสักครู่
5. เทใส่ถาด นำใส่ตู้เย็น จนแข็งตัว หรือในหน้าหนาว ทิ้งไว้ค้างคืน แกงจะแข็งตัวเอง
โรยหน้าด้วยผักชีซอยและต้นหอมซอย

 
 
เคล็ดลับในการปรุง
ขาหมูควรเผาไฟก่อน เพื่อให้ขนหลุดออกง่าย

เคล็ดลับในการเลือกส่วนผสม
ขาหมู ควรสดและใหม่ เลือกที่หนังไม่หนาเกินไป
 

รัตนา พรหมพิชัย. (2542). แกงกระด้าง. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ

 (เล่ม 1, หน้า 475). กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

Comment

Comment:

Tweet

I will post a link to this blog on my website. Im sure my readers will find this info really great.

#21 By windows 7 anytime upgrade key (103.7.57.18|119.165.221.213) on 2013-03-20 22:46

Cute piece of content. I ought say, impressed with your site. I will twit this to my followers.

#20 By windows 8 product key (103.7.57.18|118.73.54.238) on 2013-03-20 22:45

Phoenix nutritionists

#19 By windows 7 activation key (103.7.57.18|114.96.105.36) on 2013-03-20 22:44

This is really one of many superior reports regarding those that Ive got please read on that subject matter nowadays. Excellent work.

#18 By Windows 7 Activation Key (103.7.57.18|27.37.223.240) on 2013-02-08 15:49

msmqzjlzee

#17 By windows 8 key (103.7.57.18|182.151.65.30) on 2013-02-08 15:49

If you don't thoughts my asking, do you make great money from this blog?

#16 By Windows 7 Activation Key (103.7.57.18|180.213.188.48) on 2013-02-08 15:48

IAvzqjZk Buy Ambien

#15 By windows 7 key (103.7.57.18|180.114.232.245) on 2013-02-07 14:18

long account you sit on

#14 By yahoo (103.7.57.18|111.199.250.227) on 2012-12-30 03:49

When I view your RSS feed it seems to be a bunch of garbled text, is the malfunction on my reader?

#13 By ebay (103.7.57.18|87.98.140.27, 125.162.146.5) on 2012-12-30 03:49

Found this site on Facebook, and I just wanted to say thanks for the information!

#12 By brand (103.7.57.18|125.110.110.138) on 2012-12-27 06:15

I just added this page to my bookmarks. I really enjoy reading your posts. Thanks!

#11 By brand (103.7.57.18|110.254.162.226) on 2012-12-27 06:15

President Barack Obama will bring optimistic change to America, at a defining moment in its history.

#10 By brand (103.7.57.18|113.229.66.223) on 2012-12-27 06:15

It is useful to try everything in practice anyway and I like that here it's always possible to find something new. Greetings from Birmingham

#9 By brand (103.7.57.18|111.77.197.171) on 2012-12-25 23:30

Its all about fitness mates! Or what do you think? I like this information and it has shown me some sort of desire to have success for some reason, so thank you. Furthermore Im definitely considering blogging these figures in my own blog!

#8 By brand (103.7.57.18|36.16.236.248) on 2012-12-25 23:30

Glad i recently uncovered this website, Another good site is Dianabol will make sure to book mark it so i can stop by frequently.

#7 By brand (103.7.57.18|124.94.201.32) on 2012-12-25 23:29

I just wanted to comment and say that I really enjoyed reading your blog post here. It was very informative and I also digg the way you write! Keep it up and I'll be back to read more in the future

#6 By brand (103.7.57.18|60.6.237.52, 220.248.169.68) on 2012-12-25 00:11

CatLove - LAmour des Chats

#5 By brand (103.7.57.18|60.209.161.34) on 2012-12-25 00:10

hello,perdre du poid means what?

#4 By brand (103.7.57.18|1.25.242.167) on 2012-12-24 18:43

Pres. Barack Obama is gaining reputation among our Muslim brothers could be the Muslim regions. His talks and negotiation for peace with the Muslim remarkable.

#3 By brand (103.7.57.18|1.199.219.68) on 2012-12-24 18:42

My friend told me about your site, so I thought I'd read it for myself. Very interesting insights, will be back for more!

#2 By brand (103.7.57.18|122.143.166.47) on 2012-12-23 12:10

Hey guys i want to share with you a way i make $500 daily and i only spend 5 minuites doing it a day! I strongly suggest you check their website out as there is a brilliant video that explains every thing you have to know. Check them out at DOMINATE MOBILE MARKETING

#1 By outlet (103.7.57.18|111.58.211.4) on 2012-12-19 14:58